nlen

Onsite inspectie diensten

Het veilig opereren van uw installaties is voor J&J van zeer groot belang. J&J zet daarom hoog in. Onze inspecteurs worden voortdurend bijgeschoold om aan de hoge eisen die gesteld worden door, en aan onze opdrachtgevers uit de petrochemie en offshore te kunnen voldoen.

Wij kunnen uw organisatie en inspectiedienst (IVG) ondersteunen bij;

Onze inspecteurs hebben een brede kennis van de geldende wet en regelgeving zoals o.a. het warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA 2016).

Onze inspecteurs zijn opgeleid volgens de:

Neem voor meer informatie of vrijblijvende offerte contact met ons op via +31 (0)180-465009 of info@jj-inspections.nl