nlen

Coating Inspecties

Uitdagingen in verband met inspecties van beschermende coatings omvatten het vinden van defecten in coatingsystemen als gevolg van onjuiste oppervlaktevoorbereiding, slechte reinheid en omgevingscondities.

Het is essentieel om de kwaliteit van coating-aanbrengprocedures te controleren om onnodige problemen te voorkomen.

Deze uitdagingen kunnen leiden tot vertragingen in het bouwschema, waardoor de kosten van het project toenemen. J & J biedt coatings inspectiediensten aan om verf aanbrengmethoden, vereiste dikten of oppervlaktevoorbereidingsmethoden te verzekeren

Wat houdt inspectie van beschermende coatings in?
De kwaliteit van de oppervlaktevoorbereiding en de toepassing van een goed beschermend coatingsysteem is de basis voor een succesvol, langdurig onderhoudsarm coatingsysteem. Er moet rekening worden gehouden met veel factoren bij het ontwerpen van een coatingsysteem, inclusief maar niet beperkt tot verwachte milieuomstandigheden en toepassingsbeperkingen op de locatie in de toekomst.

Een juiste uitvoering van de oppervlaktevoorbereiding en het verf-aanbrengingsproces is noodzakelijk om de jaarlijkse kosten laag te houden. Onze gecertificeerde verfinspecteurs kunnen aanwezig zijn om waar te nemen, metingen te verrichten, testen uit te voeren en te rapporteren, om te verzekeren dat de coating uitgevoerd wordt in overeenstemming met de overeengekomen specificaties en fabricagevereisten

Wat zijn de voordelen?
J & J biedt kosteneffectieve oplossingen in de bescherming en esthetiek van producten, terwijl de maximale levensduur wordt verlengd. Bovendien biedt J & J bedrijven gecertificeerde verfinspecteurs die ter plaatse aanwezig zullen zijn om ervoor te zorgen dat alles in overeenstemming is met de specificaties en de vereisten van de fabrikant gedurende uw project.

FAQ – VEELGESTELDE VRAGEN

Wat voor soort ervaring hebben uw inspecteurs?
Onze inspecteurs hebben ervaring met shop coating-toepassingen en met toepassingen in de open lucht. Ze kunnen worden gebruikt voor onshore en offshore locaties. Ze hebben diepgaande kennis van metaliseringsprocessen zoals galvanisatie, TSA en TSZ en verschillende epoxycoatings die in de industrie worden gebruikt. J & J kan gecertificeerde inspecteurs (bijvoorbeeld FROSIO, NACE of Icorr) leveren als Quality Assurance-personeel en Protective Coatings Specialists om deze diensten uit te voeren.

Van welke soorten Industrie standaarden zijn J&J Inspecteurs op de hoogte?
Onze inspecteurs hebben een grondige kennisontwikkeld van industriestandaarden en specificaties, zoals: ISO, NACE, SSPC, NorSok, ASNT en ASTM.